kowalikowo.pl

Lifestyle Blog

Lifestyle

Jak być dobrym kierownikiem czyli cechy lidera

Ostatnio w świecie biznesowym wiele mówi się o różnicach pomiędzy liderem a kierownikiem. Z pewnością wielu pracowników narzeka na swoich szefów. Wciąż wielu szefów to ludzie niekompetentni i pozbawieni charyzmy. Tacy ludzie nie powinni zarządzać. Jakie są cechy dobrego kierownika? Jak być dobrym kierownikiem?

Praca z ludźmi – potencjalne niebezpieczeństwa

Lider to osoba, która prowadzi swój zespół i cieszy się szacunkiem członków zespołu. Lider rodzi się naturalnie. Nie trzeba go formalnie wybierać. Idealnie jednak, kiedy lider jest jednocześnie formalnie kierownikiem. Wtedy cała praca idzie szybko i sprawnie, ponieważ ludzie słuchają swojego kierownika i lidera. Jakie cechy powinien mieć dobry kierownik? Dobry kierownik powinien potrafić zarządzać ludźmi. Niestety, oznacza to także podejmowanie trudnych decyzji i prowadzenie trudnych rozmów. Tam gdzie są ludzie pojawią się też nieporozumienia i mniejsze lub większe kłopoty. Czasami trzeba będzie podjąć trudną decyzję. Trzeba będzie na przykład rozstać się z jednym z członków zespołu. Lider musi wiedzieć, że spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność za losy ludzi. Decyzja o zwolnieniu kogoś z pracy może być tragiczna w skutkach.

Formalny i nieformalny lider

Nawet jeżeli kierownik nie ma formalnie wykształcenia w kierunku zarządzania zasobami ludzkimi, to powinien takie wykształcenie zdobyć, niekoniecznie na studiach podyplomowych. Warto jednak wybrać się na specjalny kurs. Elementy psychologii, nauka empatii, to przyda się każdemu kto w swojej pracy zarządza ludźmi. Ludzie doceniają dobrego kierownika i nie chcą od niego odchodzić. Jest nawet takie powiedzenie, że przychodzi się do firmy, a odchodzi od szefa. Na kierowniku spoczywa spora odpowiedzialność. Jeżeli wiele osób w stosunkowo krótkim czasie odejdzie od danego kierownika, szefostwo firmy z pewnością zainteresuje się tą sytuacją. Wobec kierownika mogą zostać wyciągnięte konsekwencje. Im wyżej ktoś znajduje się hierarchii firmy, tym większa spoczywa na nim odpowiedzialność.

Przywództwo i jego konsekwencje

Lider powinien zachować bezstronność w konfliktach. Nie powinien kierować się tym kogo lubi a kogo nie lubi w miejscu pracy. Bezstronność polega właśnie na tym, żeby nikogo nie faworyzować przy podejmowaniu decyzji na przykład o awansie albo o premii. Lider powinien pozostawić swoje sympatie poza miejscem pracy, chociaż oczywiście w życiu codziennym bywa to bardzo trudne jeżeli na co dzień pracuje się ze swoimi dawnymi kolegami. Awans na kierownika to oczywiście duży prestiż. Warto jednak przemyśleć wszystko, ponieważ jest to też ogromna odpowiedzialność. Taki awans w kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi generuje dużą odpowiedzialność dla kierownika. Czasami warto zamiast tego awansować w innej strukturze. Na temat przywództwa w organizacji powstało wiele książek. Warto zapoznać się z nimi aby być dobrym kierownikiem. Inne spojrzenie na zarządzanie z pewnością przyniesie sporo korzyści. Praca z ludźmi bez wątpienia jest to trudna, a praca na stanowisku osoby zarządzającej ludźmi jest jeszcze trudniejsza.